Lederuddannelse – forbliv relevant og opdateret

Lederuddannelse – forbliv relevant og opdateret

Lederuddannelse er/eller burde være vigtigt og centralt for enhver leder. Uddannelse er nemlig ikke noget, som man ”bare” tager, fra man er 6 år til 25 år, alt afhængig af hvor længe man nu går i skole, men burde forblive en relevant og genkommende del af enhver leders, ja, faktisk enhver person liv. For hele livet igennem har man brug for kvalificeret læring, så man sikrer sig, at man hele tiden udvikler sig og har de bedst mulige betingelser for at begå sig i en evigt transformerende virkelighed. Lederuddannelse er derfor noget, der burde være en genkommende foreteelse hos enhver leder, da der hele tiden bliver lavet og udviklet ny spændende forskning, der ændrer vilkårene for og forståelsen af, hvad god ledelse vil sige. Og for at lederen kan sikre sig at være udrustet til sin noget så vigtige arbejdsopgave, der består i at lede, nogle gange få, andre gange mange, mennesker, er lederuddannelse centralt.

Lederuddannelse – et globalt perspektiv

Lederuddannelse er ikke kun noget, som mindre erhvervsledere, mellemledere og kontorchefer har brug for. I en verden, der er hierarkisk opbygget, hvor vi har lagt meget ansvar på enkelte personers skuldre (se f.eks. blot på vores demokratisk valgte statsledere, der besidder så meget magt, da de skal angive retningen og træffe beslutningerne på vegne af rigtig, rigtig mange mennesker) er det nødvendigt at sikre, at disse magtfulde mennesker kan vise sig deres ansvar værdigt. De skal være dannet og uddannet. De skal have lederuddannelse, der sikrer, at de bedst muligt er i stand til at forvalte deres uhyre store ansvar. Eksempler på folk, der godt kunne have brugt lederuddannelse i en eller anden afskygning, finder man serveret masser af eksempler af på historiens store tag-selv-bord. Der er særligt et navn, der afskyvækkende skinner lige for tiden. Vladimir Putin. Han kunne trænge til noget lederuddannelse, så han kunne forstå, hvad det ville sige at lede ansvarsfuldt.

Lederuddannelse – et lokalt perspektiv

Lidt mindre vigtigt, om end stadig meget vigtigt, er lederne rundtomkring i virksomheder, ngo’er, daginstitutioner, universiteter etc., der hver især bærer lidt af deres medarbejderes (arbejds)skæbne i deres hænder. Disse har brug for kvalificeret lederuddannelse, da de skal sikre, at der bliver leveret resultater, men lige så vigtigt, at det bliver levereret på baggrund og på grund af et trygt og sikkert arbejdsmiljø. Vi kender sikkert alle til dårlige leder. Her kunne lederuddannelse have været forfriskende. Lederen er så vigtig. Og ved at tage lederuddannelse tager den pågældende leder både sig selv, men i særdeleshed også sine medarbejdere seriøst. Og lederuddannelser findes der nok af. Rundtomkring i landet tilbydes der mange forskellige kurser, der alle er beregnet på at styrke den respektive leder i sin udøvelse af ledelse på baggrund af den nyeste forskning. Så, hvis du er leder, eller måske leder af en række leder, skal du sende dig selv og disse afsted på uddannelse. Lederuddannelse vil kunne løfte kvaliteten af jeres ledelse og dermed løfte jeres produkt. Invester i jeres forretning ved at investere i jeres ledere. Alle tjener på det.